O nás

Naše společnost se věnuje výkonům spojených se specializací na zadávání veřejných zakázek v oblasti medicíny.

Dne 14. března 2006 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky přijat návrh zákona o veřejných zakázkách, který pod číslem 137/2006 Sb., nabyl účinnosti dnem 1.7.2006.

V dalších letech prošel tento zákon několika úpravami, které vždy s předstihem sledujeme.

V současné době se naše společnost zabývá:

Základní zásady při organizaci provádění jednotlivých činností

Při všech činnostech, souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, klademe maximální důraz na co nejužší spolupráci se zadavatelem a na dokonalou přípravu veškerých dokumentů příslušného způsobu zadání a to od zajištění vstupních podkladů pro zahájení zadávacího řízení přes zpracování podkladů pro hodnocení nabídek veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické vhodnosti až po vypracování a předání kompletní dokumentace o zadání veřejné zakázky a zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek a v doplňku úředního věstníku TED.

Ve všech těchto fázích považujeme u každého ze způsobu zadání veřejné zakázky za velmi důležité přesné specifikace veškerých podkladů a dokumentů, sloužící k maximální bezpečnosti zadavatele a k jeho ochraně proti případným kvalifikovaným námitkám ze strany neúspěšných uchazečů.

Přesnost a spolehlivost jsou vlastnosti, jejichž dodržování považujeme za základní předpoklad dobrých vztahů mezi obchodními i pracovními partnery a proto vždy přesně dodržujeme smluvené a přislíbené termíny a pokyny zadavatele. Jakékoliv časové prodlevy zdržují nejen nás, ale především naše klienty. Zaměřujeme se na jednoznačné plnění všech dohod, závazků a závěrů vyplývajících z předmětu našich činností tak, aby naše jméno mělo mezi našimi zákazníky co nejlepší zvuk.

Při provádění veškerých činností sledujeme jediný cíl - respektovat přání a požadavky zadavatele, uspořit mu co nejvíce času a finančních prostředků, zajistit pro klienta co nejvýhodnější podmínky ve smluvních vztazích a společnými silami přispět ke zdárnému splnění předmětu veřejné zakázky, který mu bude dlouhodobě sloužit k jeho spokojenosti.

Současně si klademe za trvalý cíl zajistit bezpečnost zadavatele proti oprávněným námitkám ze strany uchazečů i ze strany následných kontrol.
Veškeré naše poznatky a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách jsme připraveni předat našim zákazníkům formou individuálních školení pro konkrétní druh zadavatele a pro konkrétní typy veřejných zakázek.