Kontakt

název společnosti: Moravia Medical Services, a.s.
sídlo společnosti: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:   27741427
DIČ:  CZ27741427

 

osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Kudělka Ing. Eliška Kudělková
zástupce oprávněné osoby:   Ing. Martin Šimek Ing. Lucie Plánková
kontaktní osoba:    Mgr. Markéta Šimková Roman Handl
kontaktní osoba: Ilona Ďuricová DiS. Ing. Markéta Smrčková
tel:  +420 539 002 898 +420 539 002 883
email: moraviamedical@moraviamedical.cz
fax:     +420 545 220 843

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5007